POLICY

Vår webbplats hanteras av No Society AB. (nedan kallat We or No Society). No Society AB är registrerat i Stockholm Sverige (org nr.559153-7344). Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller oss och vi inser vikten av att skydda integriteten för finansiell och personlig information. När du blir No Society-medborgare, handlar på nosociety.com eller prenumererar på nyhetsbrev behandlar vi och använder sådana inlämnade personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig, i enlighet med denna integritetspolicy. Denna sekretesspolicy gäller all skyddad personlig information som samlas in eller används av No Society och gäller från maj 2019 och framåt.

Denna sekretesspolicy beskriver www.nosociety.com-praxis beträffande insamling, användning och avslöjande av den information vi samlar in från och om dig när du använder No Society's webbplats som länkar till denna policy. Genom att komma åt, använda eller köpa produkter på webbplatsen godkänner du denna sekretesspolicy.

Följande principer beaktas för att skydda din integritet: Vi samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt. Vi använder inte dina uppgifter för andra ändamål än de som anges. Vi behåller inte dina uppgifter om de inte längre är relevanta. Vi överför inte dina uppgifter till tredje part.

VILKEN INFORMATION?

Vi samlar in data från besökare på webbplatsen som registrerar sin information för nyhetsbrevet, blir medborgare eller som handlar i vår webbutik. Vi använder "cookies". Vi lagrar inte och samlar inte in någon kreditkortsinformation från våra onlinekunder.

COOKIES

Cookies är bitar och bitar av information som en webbplats kan skicka till din dators webbläsare för olika ändamål. Vi använder cookies för att fastställa vilka (och hur ofta) webbsidor som besöks, för att garantera en bra upplevelse när du återvänder till vår webbplats. Som ett exempel tillåter våra cookies oss att spara information så att du inte behöver ange den igen när du besöker vår webbplats. För att inaktivera cookies bör du läsa informationen från din favoritprogramvara. Om du väljer att inaktivera cookies kommer ditt besök på vår webbplats att förbättras avsevärt.

HUR INGET SAMHÄLL KAN ANVÄNDA INFORMATION

Om du väljer att dela personlig information med No Society använder vi denna för att hålla dig uppdaterad om kommande och nya produktfall, specialevenemang och / eller för att behandla beställningar som du gör i vår webbshop. Vi kan också använda informationen för att granska och förbättra vår tjänst till dig. Vi kan använda information från ditt beteende på vår webbplats och våra dotterbolag för att hjälpa oss att förbättra webbplatsupplevelsen. Vi kan kontakta dig via e-post, post eller telefon för att genomföra marknadsundersökningar.

För att tjäna dig bättre än bäst kan vi kombinera informationen vi får från vår webbplats med information från tredje part, inklusive demografisk information och information som är tillgänglig för allmänheten.

DELAR INGET SAMHÄLL PERSONLIG INFORMATION MED ANDRA?

Vi lämnar inte ut (varken säljer) våra kunders namn, adresser eller annan personlig information till andra.

För att underhålla vår webbplats, hantera vår databas och distribuera e-post krävs avtal med noggrant utvalda tredje parter. Personlig information som du lämnar till No Society får behandlas av dessa tredje parter på uppdrag av No Society. Vi auktoriserar inte våra tjänsteleverantörer att använda denna information på något annat sätt. Om det inte krävs enligt lag eller i samband med ett rättsligt krav eller förfarande, avslöjar vi inte din information till tredje part. Om inget samhälle slås samman, konsolideras eller förvärvas av annan enhet kan information om våra kunder göras tillgänglig för den nya enheten. Den nya enheten kommer dock att godkänna att sekretessen för din personliga information överensstämmer med denna sekretesspolicy.

SÄKERHET

Inget samhälle använder säkerhetsåtgärder för att skydda all information som ges till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda personlig information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Du erkänner dock att ingen överföring av internetinformation kan garanteras säker från åtkomst av oavsiktliga mottagare och vi kan inte hållas ansvariga för säkerhetsbrott såvida det inte beror på vår försummelse.

NÖJAKTIGHET OCH BEHÅLLNING

Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter genom att kontakta oss via e-post kundservice@nosociety.com. Om du är registrerad på vår hemsida och vill uteslutas från marknadsföringslistan, logga in på din privata e-postadress och klicka på den här avanmälningslänken i vårt nyhetsbrev.

KÖPÅLDER

Om du är under arton (18), kräver vi att du får dina föräldrar eller vårdnadshavare samtycke innan du köper på nosociety.com eller någon annan webbplats relaterad till No Society.

BARNSPRIVIERING

Vi vill inte samla in personlig information från personer under tretton år (13). Om du är under tretton år (13), be din förälder eller vårdnadshavare att registrera sig.

Om du har några kommentarer eller frågor angående dessa sekretesspolicyer, vänligen maila kundservice@nosociety.com, eller skriv ett brev till oss på följande adress: No Society AB, Box 141, 118 72, Stockholm